Chủ Nhật, Tháng Tám 14, 2022
Google search engine
HomeLUẬT ĐẤT ĐAIXác định loại đất không giấy tờ, đang sử dụng ổn định...

Xác định loại đất không giấy tờ, đang sử dụng ổn định là loại gì để cấp sổ đỏ?

Topnhadat.vn – Gia đình tôi có 1.000m2 đất trồng xoài không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, sử dụng ổn định từ đó đến nay trước Ngày 01 tháng 07 năm 2004. Trong quá trình sử dụng không tranh chấp với người khác, trên đất có kho để làm kho dụng cụ lao động, phân bón, … diện tích 20m2.

Xin lỗi, tôi muốn đăng ký giấy phép ngay bây giờ sổ đỏ Loại đất gì? Cảm ơn bạn.

Chile (Khánh Hòa) …

Đáp lại:

Xác định loại đất theo hiện trạng sử dụng

Theo thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nước pháp Pháp luật đất đai có quy định cụ thể đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận thì việc xác định loại đất được thực hiện theo quy định tại Điều 2 Khoản 1 Nghị định 01/2017 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định. Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, cụ thể:

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

Điều 3. Xác định loại đất

1. Trường hợp đất đang sử dụng mà không có giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 11 của Luật Đất đai thì loại đất được xác định như sau:

a) Trường hợp đất đang sử dụng ổn định mà không bị lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng trái phép thì loại đất được xác định theo hiện trạng sử dụng;

b) Trường hợp đất đang sử dụng do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật thì căn cứ vào nguồn gốc và quá trình quản lý, sử dụng đất để xác định loại đất.

Điều kiện được cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Theo quy định tại Điều 101 Luật Đất đai hiện hành thì hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ có thể được sổ đỏđược chia thành hai trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Không phải nộp tiền sử dụng đất

Điều kiện để được cấp sổ đỏ được:

– Sử dụng đất trước Ngày 1 tháng 7 năm 2014.

– Có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, diêm nghiệp ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. đặc biệt khó khăn;

– Được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp (tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp đất). Sổ đỏ).

Trường hợp 2: Có thể phải nộp tiền sử dụng đất

Điều kiện để được cấp sổ đỏ được:

– Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ổn định từ trước ngày 1/7/2004 và không vi phạm Nước pháp Lệ làng.

– Được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. quyền phê duyệt nơi có quy hoạch.

Với đất không có giấy tờ, một trong những căn cứ quan trọng cần được xem xét khoản trợ cấp sổ đỏ là sử dụng đất ổn định.

Căn cứ xác định việc sử dụng đất ổn định

Theo quy định tại Điều 21 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP thì đất sử dụng ổn định là việc sử dụng đất liên tục vào một mục đích chính nhất định từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến khi được cấp sổ đăng ký đất đai. . Thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định được xác định căn cứ vào thời điểm và nội dung có liên quan đến mục đích sử dụng đất được ghi trên một trong các loại giấy tờ sau đây:

– Biên lai nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất.

– Giấy tờ đăng ký thường trú, tạm trú dài hạn nhà ở gắn liền với đất ở; chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh, giấy nộp tiền điện, nước và các khoản khác ghi rõ địa chỉ cư trú tại thửa đất đã đăng ký.

– Giấy tờ về việc giao nhà, giao đất, giao nhà, đất của cơ quan, tổ chức được Nhà nước giao quản lý, sử dụng đất.

– Giấy tờ mua bán nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ mua bán đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên liên quan.

– Bản đồ, danh mục, tài liệu khảo sát, đo đạc về đất đai qua các thời kỳ.

– Tờ khai đăng ký nhà đất có xác nhận của UBND cấp xã tại thời điểm kê khai đăng ký….

Trường hợp không có một trong các loại giấy tờ nêu trên hoặc không ghi rõ thời điểm lập và không ghi rõ mục đích sử dụng đất thì có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về thời điểm bắt đầu sử dụng đất và mục đích. sử dụng đất là bắt buộc. mục đích sử dụng đất trên cơ sở lấy ý kiến ​​của những người đã ở cùng thời điểm bắt đầu sử dụng đất.

Đây là thông tin liên quan đến khoản tài trợ sổ đỏ Đối với đất chưa có giấy tờ, sử dụng ổn định bạn có thể tham khảo thêm.

xem thêm: Tranh chấp đất đai chưa sổ đỏgiải quyết ở đâu?

Nguồn: https://chungcumoi.net
Danh mục: LUẬT ĐẤT ĐAI

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments