Trong nhiều trường hợp bạn không có đủ không gian để trồng cây. Chỉ với một mảng tường trống, bạn có thể thỏa sức sáng tạo, gắn những mảng xanh nhờ hệ thống vườn tường tự lắp ghép của chúng tôi.

Bộ vườn tường tự lắp ghép DIG Living wall 08 chậu