Chủ Nhật, Tháng Mười 2, 2022
Google search engine
HomeLUẬT ĐẤT ĐAITrường hợp nào được gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê...

Trường hợp nào được gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2022?

Topnhadat.vn – Nghị định 34/2022 / NĐ-CP gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2022. Vậy ai được gia hạn? Thủ tục gia hạn nộp thuế như thế nào?

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/5/2022 đến hết ngày 31/12/2022. Sau Trong thời gian này, thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất thực hiện theo quy định hiện hành.

Đối tượng gia hạn

1. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh và cá nhân hoạt động sản xuất trong các thành phần kinh tế sau đây:

a) Nông, lâm, ngư nghiệp;

b) Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm liên quan; chế biến gỗ và sản xuất các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất các sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy; sản xuất các sản phẩm từ cao su và nhựa; sản xuất các sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia đình Giáo viêncơ khí; gia công và sơn phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;

c) Xây dựng;

d) Hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và phát hành âm nhạc;

đ) Khai thác dầu thô, khí thiên nhiên (không gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dầu thô, condensate, khí thiên nhiên thu theo thỏa thuận, hợp đồng);

e) Sản xuất đồ uống; in, sao chép hồ sơ các loại; sản xuất than cốc, các sản phẩm dầu mỏ tinh luyện; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất các sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); sản xuất mô tô, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt máy móc thiết bị;

g) Thoát nước và xử lý nước thải.

2. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trong các thành phần kinh tế sau đây:

a) Vận tải và kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; Giao dục va đao tạo; y tế và các hoạt động trợ giúp xã hội; kinh doanh bất động sản;

b) Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các hãng lữ hành, doanh nghiệp kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến việc quảng bá và tổ chức các tour du lịch;

c) Hoạt động sáng tạo, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; các hoạt động thể thao và giải trí; hoạt động chiếu phim;

d) Hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy tính; các hoạt động dịch vụ thông tin;

d) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác.

3. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh và cá nhân hoạt động sản xuất Giáo viêncông nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

4. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định số 80/2021 / NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. và Doanh nghiệp vừa.

5. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp Nước pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngành, lĩnh vực kinh tế của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân quy định tại (1), (2), (3) nêu trên là ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. có hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo ra doanh thu vào năm 2021 hoặc 2022.

Gia hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp

Kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2022 (đối với trường hợp khai thuế GTGT theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II năm 2022 (đối với trường hợp khai thuế GTGT theo quý) của doanh nghiệp, tổ chức.

– Thời gian gia hạn: 6 tháng đối với số thuế GTGT từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2022 và quý 1 năm 2022

– Thời gian gia hạn: 5 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 6/2022 và quý II / 2022, 2022

– Thời gian gia hạn: 4 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 7/2022

– Thời gian gia hạn: 3 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 8/2022.

Thời gian gia hạn được tính kể từ khi hết thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của Nước pháp luật quản lý thuế.

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến tăng số thuế GTGT phải nộp và gửi cơ quan thuế. trước hết thời hạn gia hạn nộp thuế thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp do khai bổ sung.

Doanh nghiệp, tổ chức được gia hạn kê khai, nộp tờ khai thuế GTGT hàng tháng, hàng quý theo quy định của pháp luật. Nước pháp pháp luật hiện hành nhưng chưa nộp số thuế GTGT phải nộp trên tờ khai thuế GTGT đã kê khai. Thời hạn nộp thuế GTGT hàng tháng, hàng quý được gia hạn như sau:

– Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 3 năm 2022 chậm nhất là ngày 20 tháng 10 năm 2022.

– Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 4 năm 2022 chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2022.

– Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 5, 6, 8, 2022 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2022.

– Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý I / 2022 chậm nhất là ngày 30/10/2022.

– Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý II / 2022 chậm nhất là ngày 31/12/2022.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức có chi nhánh, đơn vị trực thuộc kê khai thuế GTGT riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng là đối tượng của cơ quan thuế. được gia hạn nộp thuế GTGT. Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành, lĩnh vực kinh tế được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không được gia hạn nộp thuế GTGT.

Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quý I, quý II năm 2022

Thời gian gia hạn: 3 tháng kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định Nước pháp luật quản lý thuế.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức có chi nhánh, đơn vị trực thuộc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành, lĩnh vực kinh tế được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không được gia hạn nộp thuế. Thuế TNDN.

Đối với thuế GTGT, thuế TNCN của hộ, cá nhân kinh doanh được gia hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số thuế phải nộp phát sinh trong năm 2022 của đối tượng. Thời hạn nộp thuế được gia hạn chậm nhất đến ngày 30/12/2022.

Gia hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phải nộp phát sinh trong năm 2022

Gia hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phải nộp đến năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước trực tiếp cho thuê đất theo quyết định hoặc hợp đồng của cấp có thẩm quyền cơ quan nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Thời gian gia hạn 06 tháng, kể từ ngày 31/5/2022 đến ngày 30/11/2022.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc nhiều thành phần kinh tế khác nhau, kể cả các ngành, lĩnh vực kinh tế có điều kiện thì: hạn chế toàn bộ số thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp; Hộ, cá nhân kinh doanh được gia hạn đủ số thuế GTGT, thuế TNCN phải nộp theo hướng dẫn tại Nghị định này.

Thủ tục gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2022

1. Người nộp thuế trực tiếp kê khai, nộp thuế tại cơ quan thuế theo mẫu đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất.

2. Người nộp thuế xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo thuộc đối tượng được gia hạn theo quy định tại Nghị định này. Trường hợp người nộp thuế đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế sau Đến ngày 30/9/2022 là hết thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất.

3. Cơ quan thuế nhận được đề nghị gia hạn nhưng không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất.

Trường hợp trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế có căn cứ xác định người nộp thuế không thuộc diện gia hạn thì cơ quan thuế có văn bản thông báo cho người nộp thuế về việc không gia hạn và phải nộp đủ tiền. số tiền thuế, tiền thuê đất, tiền chậm nộp trong thời gian được gia hạn nộp vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp sau hết thời gian gia hạn, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất theo quy định thì người nộp thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp còn nợ.

4. Không tính lãi chậm nộp đối với số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn nộp trong thời hạn được gia hạn nộp. Trường hợp cơ quan thuế đã tính tiền chậm nộp (nếu có) đối với hồ sơ thuế gia hạn theo quy định tại Nghị định này thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh và không tính tiền chậm nộp.

5. Chủ đầu tư của Giáo viênchương trình, mặt hàng Giáo viênxây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các khoản chi từ ngân sách nhà nước để Giáo viênTiến độ XDCB của các dự án sử dụng vốn ODA chịu thuế GTGT khi làm thủ tục thanh toán với Kho bạc Nhà nước phải kèm theo thông báo của cơ quan thuế về việc nhận được đơn xin gia hạn hoặc văn bản đề nghị gia hạn. gia hạn có xác nhận gửi cơ quan thuế của nhà thầu để thực hiện Giáo viênchương trình.

Kho bạc Nhà nước căn cứ vào hồ sơ do chủ đầu tư gửi đến, số thuế GTGT chưa được khấu trừ trong thời gian được gia hạn. Khi hết thời gian gia hạn, nhà thầu phải nộp đủ số thuế được gia hạn theo quy định.

xem thêm: Quy định về thuê đất và giao đất

Nguồn: https://chungcumoi.net
Danh mục: LUẬT ĐẤT ĐAI

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments