Chủ Nhật, Tháng Tám 14, 2022
Google search engine
HomeLUẬT ĐẤT ĐAIThuê đất để thực hiện dự án đầu tư cần điều kiện...

Thuê đất để thực hiện dự án đầu tư cần điều kiện gì?

Điều kiện cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư được quy định rõ trong Luật Đất đai 2013 và Nghị định 43/2014 / NĐ-CP. Người thuê đất cần hiểu rõ và tuân thủ các quy định của pháp luật về các điều kiện đã nêu để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của mình khi có nhu cầu thuê đất.

Điều kiện thuê đất để thực hiện dự án đầu tư là gì?  đầu tiên

Điều kiện cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư

Điều kiện cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của Luật Đất đai 2013

Cụ thể, khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai số 45/2013 / QH13 nêu rõ: điều kiện cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư như sau:

3. Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải có các điều kiện sau đây:

  1. a) Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư. (xem thêm tại Giải thích thêm (1));
  2. b) Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư;
  3. c) Không vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.(xem thêm trong Giải thích thêm (2)) ”

Điều kiện cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định 43/2014 / NĐ-CP

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 14 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP thì dự án sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai, đó là:

c, Dự án sản xuất kinh doanh không sử dụng vốn ngân sách nhà nước“.

Điều kiện thuê đất để thực hiện dự án đầu tư là gì?  2

Muốn thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thì phải đáp ứng các điều kiện của Luật Đất đai.

Giải thích thêm

(1) Có năng lực tài chính đảm bảo sử dụng đất theo đúng tiến độ của dự án đầu tư. Đặc biệt:

  • Đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha thì phải có vốn tự có cao hơn 20% tổng vốn đầu tư;
  • Đối với dự án có diện tích sử dụng đất trên 20 ha thì vốn đầu tư không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư;
  • Có khả năng huy động vốn từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài và kể cả các tổ chức, cá nhân … để thực hiện dự án thuận lợi.

(2) Trường hợp sử dụng đất do Nhà nước cho thuê đất thì điều kiện cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư không vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai. Điều này được xác định dựa trên các yếu tố sau:

Bạn Đang Xem: Thuê đất để thực hiện dự án đầu tư cần điều kiện gì?

  • Kết quả xử lý vi phạm pháp luật đất đai đối với các dự án trên địa bàn được lưu trữ tại Sở Tài nguyên và Môi trường;
  • Thông báo tình hình vi phạm pháp luật đất đai và kết quả xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hợp đồng thuê đất sẽ không được ký kết khi người thuê đất không đáp ứng 1 trong các điều kiện trên. Và khi bạn có thể gặp điều kiện thuê đất để thực hiện dự án đầu tư Như đã nói ở trên, người thuê đất cần biết cách tính tiền thuê đất chi tiết và đầy đủ nhất, các quy định của pháp luật về thẩm quyền và thời hạn thuê đất,… để thực hiện đúng quy định và thực hiện việc thuê đất một cách thuận lợi.

Xem thêm:

Trần Hải

Xem Thêm : Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho chủ sở hữu nhà ở

Nếu bạn không cố gắng, bạn sẽ không bao giờ biết mình có thể làm được gì.

Nguồn: https://chungcumoi.net
Danh mục: LUẬT ĐẤT ĐAI

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments