Chủ Nhật, Tháng Tám 14, 2022
Google search engine
HomeLUẬT ĐẤT ĐAIKiểm tra quy hoạch thửa đất

Kiểm tra quy hoạch thửa đất

Kiểm tra quy hoạch thửa đất như thế nào? Kiểm tra quy hoạch thửa đất như thế nào là chính xác và đúng quy định của pháp luật. Hướng dẫn kiểm tra quy hoạch thửa đất

Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhu cầu của người mua là kiểm tra xem khu đất đó có quy hoạch hay không. Vậy cách kiểm tra quy hoạch thửa đất như thế nào?

Bạn Đang Xem: Kiểm tra quy hoạch thửa đất

Cách 1: Nộp phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai tại Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất:

Căn cứ Điều 6 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 2 Điều 29 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch năm 2018 thì thông tin quy hoạch phải được công khai. , minh bạch và kết hợp hài hòa lợi ích quốc gia, cộng đồng và lợi ích cá nhân.

Xem Thêm : Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho chủ sở hữu nhà ở

Nghị định 148/2020 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai tại Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết việc thi hành một số điều của Luật Đất đai.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 5 như sau:
“3. Hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai bao gồm:…… ..g) Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai, thông tin về thị trường quyền sử dụng đất và các thông tin khác về đất đai;

Như vậy, trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu về thông tin, dữ liệu đất đai được khai thác, sử dụng qua Cổng thông tin điện tử về đất đai của Trung ương và địa phương và phải nộp phí; Khi khai thác thông tin, dữ liệu đất đai phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Do đó, bạn có thể gửi Biểu mẫu yêu cầu dữ liệu đất đai đến các cơ quan dữ liệu đất đai thuộc Mẫu số 01 / PYC ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014 / TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

NƠI CUNG CẤP: VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI QUẬN / HUYỆN

Phương pháp 2: Kiểm tra, tra cứu thông tin quy hoạch trên Cổng thông tin điện tử hoặc tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện nơi có đất theo quy định tại Điều 48 Luật Đất đai năm 2013.

Xem Thêm : Đất khai hoang có được cấp sổ đỏ?

Điều 48. Thông báo công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
1. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt phải được công bố công khai.
2. Trách nhiệm công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định như sau:
a) Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh tại cơ quan mình và trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
c) Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thông báo công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện và thông báo công khai nội dung kế hoạch sử dụng đất. nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.
3. Thời gian, thời hạn công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện theo quy định sau đây:
a) Việc thông báo công khai được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt;
b) Việc công khai được thực hiện trong cả kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Theo quy định trên, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm CÔNG BỐ, CÔNG BỐ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

CÔNG BỐ, CÔNG BỐ nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã. CÔNG BỐ CÔNG BỐ được thực hiện trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cơ quan chấp thuận. Chính phủ có thẩm quyền phê duyệt nó. Ví dụ, bạn có thể tra cứu thông tin quy hoạch tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, bạn có thể xem thông tin quy hoạch tại đây:

Tra cứu quy hoạch đất thủ đô Hà Nội: http://qhkhsdd.hanoi.gov.vn:2015/home.aspx

Tra cứu quy hoạch đất TP HCM: https://thongtinquyhoach.hochiminhcity.gov.vn/

Nguồn: https://chungcumoi.net
Danh mục: LUẬT ĐẤT ĐAI

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments