Chủ Nhật, Tháng Tám 14, 2022
Google search engine
HomeLUẬT ĐẤT ĐAIĐất khai hoang có được cấp sổ đỏ?

Đất khai hoang có được cấp sổ đỏ?

Đất có được sở hữu hợp pháp trong 30 năm, sử dụng ổn định không? Trường hợp nào thu hồi đất sử dụng ổn định? Tư vấn pháp luật đất đai qua tổng đài điện thoại 19006165

Tôi có mảnh đất khai hoang đã hơn 30 năm nhưng chưa đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trên đất có cây ăn trái (dừa) và cắm cọc cấm. Nhưng hiện nay có một số cơ quan cử người đến chặt cây, đắp cát và nói đó là đất của nhà nước. Yêu cầu họ làm đúng hay sai? Nếu sai xin vui lòng cho tôi các giải pháp! Xin chân thành cảm ơn!

Bạn Đang Xem: Đất khai hoang có được cấp sổ đỏ?

Trả lời

Xem Thêm : Thu hồi đất để làm đường, cây trồng trên đất có được bồi thường?

Đầu tiên: Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo thông tin bà cung cấp, mảnh đất bà sở hữu hơn 30 năm vẫn chưa đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 thì điều kiện để một phụ nữ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khi:
Có một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013.
– Không có gì phải bàn cãi.
– Được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước phê duyệt. được ủy quyền phê duyệt

Các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013 bao gồm:

Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:
a) Giấy tờ về quyền sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời gian thực hiện chính sách ruộng đất của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; giấy bàn giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;
d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
đ) Giấy tờ thanh lý, định giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;
e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;
g) Các loại giấy tờ khác xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

Xem Thêm : Khi đổi CMND sang CCCD có phải đính chính sổ đỏ?

Do thông tin bạn cung cấp nên chúng tôi cũng không biết mảnh đất bạn đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 100 Luật đất đai 2013 hay không? Nếu có và mảnh đất của chị đáp ứng đủ các điều kiện trên thì chị sẽ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bình thường. Nếu bạn không có các giấy tờ trên, nếu đáp ứng đủ điều kiện của Điều 101 thì vẫn được cấp chứng chỉ.

Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn do Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất quyết định đầu tư. Người đã xác nhận sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất. .
2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này mà đã sử dụng ổn định từ trước ngày 1 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, hiện được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không tranh chấp.phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đối với khu vực đã có quy hoạch thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. tài sản khác gắn liền với đất.
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Thứ hai: Về quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước. Theo quy định của Luật Đất đai 2013, cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất (Điều 66 Luật Đất đai 2013). Điều kiện thu hồi đất được quy định tại các Điều 61, 62, 63,63 Luật Đất đai 2013. Đất của bà đã bị mấy cơ quan đến chặt phá, đổ cát, vì bà không nói rõ là của cơ quan nào. Nếu việc làm của cơ quan nhà nước không đúng thẩm quyền, không đủ điều kiện thu hồi theo quy định của Luật đất đai 2013 thì việc làm của cơ quan nhà nước là không đúng và chị có quyền ngăn cản.

Thứ ba: Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền. Nếu việc ngăn chặn không hiệu quả, chị có thể kiến ​​nghị đến cơ quan có thẩm quyền hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://chungcumoi.net
Danh mục: LUẬT ĐẤT ĐAI

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments