Tại sao chung cư không có tầng 13, hay căn số 13?

/
Số 13 có phải là số xấu cần kiêng kỵ?     Ở…